Hezkuntza

Hezkuntzako proiektu integralak eskaintzen ditugu, sexuen hezkuntza, hezkidetza eta bizikidetza egitasmoak bultzatuz, pertsonari, identidadeei, izanari, emozioei eta harremanei espazioa atsegina eta ulerkorra eskeiniz.

Hezkuntza-komunitateko kide guztiei (zuzendariak, orientatzaileak, irakasleak, jantokiko hezitzaileak, ikasleak, gurasoak) lekua emanez, elkarri begiratzen ikasten dugu, elkarri entzuten diogu, argi eta garbi komunikatzen gara, gure erantzukizunak gure gain hartuz. Horrela, denok laguntzen dugu espazio atseginak, hezigarriak eta errespetuzkoak eraikitzen.

Proiektuak

Sexuz Zentzuz

SEXUEN HEZKUNTZA ESKOLAN

Proposatzen dugun hezkuntza sexual mota Felix Lópezen eredu biografikoan oinarritzen da; hori baita, programan agertzen diren gai guztiak biltzen duen eredua. Eredu hori askatasun pertsonalean oinarrituta dago, baina gizartearen eta horren parte den eskolaren esku-hartzea baztertu gabe, eta hainbat balioren alde egiten du: onespenaren etika, sexuen arteko berdintasuna, pertsonarteko leialtasuna, plazer partekatua, erantzukizun partekatua, autonomia emozionala eta joera sexualen arteko berdintasuna.

Oinarriak

Gure gizartean hezkuntza afektibo-sexuala burutzeko behar handia dago honako arrazoiengatik:

  • Pertsonari bere gorputz sexuduna behar bezala integratzen laguntzen diogu, baita emakumea edo gizona izateko norberak duen modua garatzen.
  • Pertsonari bere sexu desirak ezagutzen laguntzen diogu, norbere adierazpenak eta besteenak bereizten lagunduz, eta jarreren erantzunkidetasunaz jabearaziz.
  • Intimitatea autoestimuaren osagarria da, baita emozio mailako segurtasunaren eta konfidantzarena ere. Eskolatzeak irauten duen bitartean hezkuntza sexualak zentzu honetan oso lagungarri suertatzen da.
  • Modu diskriminatzaileak baztertzen laguntzen dugu, autonomia pertsonala indartuz sinismen edo erlijio ideien aurrean. Gainontzekoen beharrak behar bezala interpretatzeko gaitasuna, enpatia alegia, sustatzen dugu, jazarpenak eta erasoak prebenitzearren

Berdintasunean Heziz

HEZKIDETZA ESKOLAN

Hezkidetza balio berdinetan hezteko ariketa izanik, bai neskek eta bai mutilek sufritzen duten diskriminazio guztiei aurre egin nahi dio. Beste motatako jendartea sortzeari begira, pertsona oso eta kritiko sortu nahi ditugu. Nesken eta mutilen arteko harremanak espontaneoak eta naturalak izaten dira eta, adinaren arabera, koadrila eta laguntasuna dira harreman horien ezaugarri nagusienak.

Baina, harreman hauek ere, genero identitateaz, genero estereotipoez eta rolez markaturik azaltzen zaizkigu, lagun taldearen presioa handia delarik eta, askotan, neska eta mutilek harremanak izatean, genero espektatibak betetzen saiatzen dira. Horregatik, ezinbestekoa da hezkuntza prozesuan parte hartzen duten eragile guztien inplikazioa.

Hezkidetzarekin bat datorren lan integrala bermatzeko estrategiak eta jarduerak planteatu behar dira. Horrek, jarrera, balio eta gaitasunen koexistentzia ekarriko du berarekin, generoaren azterketa batetik abiatuta, haur bakoitzaren garapen pertsonalerantz.

Tratu Onak Bultzatuz

BIZIKIDETZA ETA HEZKIDETZA ESKOLAN

Ikasleen heziketa ahalik eta baldintza hobenetan egiteko elkarbizitzarako giro egokia lortzea ezinbestekoa da. Hezkuntza komunitateko kide guztien arteko hartu-emanetan sortzen den giroak eragina du bai elkarbizitzan bai ikasketa prozesuan.

Horrek eramaten gaitu pertsonen arteko harremanak eta komunikazioa hobetuko dituzten jarduerak bultzatzea ikastetxean, gure hezkuntza proiektuan jasotako baloreetan oinarritutako hezkuntzari lehentasuna emanez. Harremanen bidez ikasten dugu elkarrekin bizitzen, elkar errespetatzen, norberaren ardura eta erantzukizuna jasotzen, eta adiskidetasuna eta elkartasuna lantzen. Halaber, berezko prozesu honetan, batzuetan gatazkek dakartzaten desoreka nabarmenak gertatzen dira.

Horren aurrean, eta betiere prebentzioaren ikuspegia aintzakotzat hartuz, beharrezkoa ikusten dugu halako egoerei aurre hartzeko neurriak indarrean jartzea, batez ere ikaskideen arteko jazarpen kasuak ekiditeko. Proiektu honen xedea, hezkuntza proposamenen bidez, ikastetxeak oinarrizko eskubideak, askatasuna eta bizikidetzaren printzipio nagusiak garatzeko tresna eraginkor bat izatea da, partaide guztien eta bereziki ikaskideen arteko harremanak eta bide batez ikasketa prozesua hobetzeko.

Zaintza eta Familia Orekan

GURASO ESKOLA

Guraso Eskola moduko programa bat pertsonon garapenerako baliabide gisara erabil daiteke, zeinetan ingurune sozialaren baitan ematen diren elkarrekintzak eta interakzioak sarobezipriztintzen diren. Zentzu horretan, familia da, zalantzarik gabe, haur, nerabe eta gazteen gaitasun anitzak garatzeko ingurunerik aberatsenetakoa, komunitate hurbilarekin batera, hala nola, eskola, auzoa, herria.

Programa honek zera du helburu: herriko familiei beraien seme alaben heziketa prozesuan laguntzea, bidelagun izatea, eta era berean bere ingurune sozialean egingo dituzten sareetan indartzea. Guraso Eskola heziketa proiektu bateratu batean parte hartu nahi duten familientzako proposamena da. Berez heziketa egitasmo bat da. Bertan, guraso talde bat modu sistematikoan antolatzen da bere formaziorako aberasgarri diren ekintzak aurrera eramateko. Ekintza horiek, funtsean, gaien aurkezpenean, elkarrizketan eta baterako gogoetan oinarritzen dira.

Guraso Eskolak, beraz, honetan lagunduko digu: gure herri, familia eta ingurunean pertsona helduak, autonomoak, buru-askeak hezi eta garatzen. Bestetik, pertsonen ongizatea bermatzeko, ezinbestekoa da pertsona horien eguneroko bizitza kalitatea bermatzea, emozionalki orekatua eta osasuntsua.

Aldi berean, estrategia, teknika eta familiek beharrezkoak dituzten orientazioak bideratu eta luzatuko dira, guzti hori giro eta armonia lasai, goxo eta errespetuz beteriko ingurune batean. Saio bakoitza bukatu ondoren, familiek etxera eramango duten dokumentuan saioan landutako gaiari buruzko argibideak izango dituzte. Familiek aukera izango dute ere, kasu bereziren batean egongo balira, norbanako laguntza jasotzeko.

Dolua Eskolan

DOLUA HEZKUNTZA KOMUNITATEAREN BAITAN

Dolua hezkuntzan lantzen dugu, hezkuntza komunitatearekin.

Garrantzitsua deritzogu lanketa hau taldean egitea, taldea bateratuta egotea eta lan
taldearen pertenentzia indartzea aberasgarria eta osasungarria
delako banako bakoitzarentzat.

Taldeak, bizi dugun kaos soziala baretzen lagunduko du, eta baita bakardadea arintzen ere,
taldearen indarrak zauri asko sendatzen lagundu baitezake. Egoera honen aurrean, taldearen indarra rehabilitadorea da.

Egitasmoaren helburua, taldearen parte sentitzea, ulermena eta babesa jasotzea eta
dolua lantzea izango da.

GAINONTZEKO JARDUERAK

Jarduera bat antolatzen ari bazara honeko hitzaldiak eta formazioak ditugu zuretzat.

Hitzaldiak

  • Osasun mentala eta nerabezaroa
  • Garapen psikologia
  • Sexualitatea
  • Teknologia berriak

Formazioak

  • Sexualitate alorra
  • Psikologia alorra

Lantaldea